BlinkOut versterkt de veerkracht van individuen en bedrijven d.m.v. workshops, persoonlijke begeleiding en een aanbod van stille ruimtes en prikkelarme kantoren in de Gentse binnenstad.
Door stilte, rust en ruimte te bieden laten wij mensen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Je mag bij ons blinken als ondernemer, vrijwilliger, passant als mens.

Concreet: in het BlinkHuis

We gaan aan de slag met onzichtbare drempels en psychische kwetsbaarheden.

We bieden een centrale plek in de binnenstad, het BlinkHuis,  waar het accent ligt op eigen ritme, rust, ruimte en overzicht, stilte en zijn.

We zetten een vrijwilligers- en professionele werking op die mensen tot zichzelf laat komen, van binnenuit laat stralen.

We realiseren dit door het aanbieden van een publieke stiltekamer, een luisterplek, workshops en trainingen op onze eigen plek, een aanbod voor scholen en organisaties.

We focussen op ‘overprikkeling’ en de noodzaak aan prikkelarme ruimtes, voor velen een verademing en echte meerwaarde, voor sommigen noodzakelijk om hun talenten te kunnen benutten. In deze prikkelrijke maatschappij vallen steeds meer mensen ‘uit de boot’…

Samen-werken in het BlinkHuis?

© Copyright - BlinkOut