uitgelichte evenementen

In relatie met kwetsbaarheid

Inspirerende gespreksavond rond kwetsbaarheid in relaties:

familie, vrienden en partnerrelaties,

Maandelijks, woensdag van 19u tot 22u

17/7, 4/9, 2/10, 6/11 en 4/12

Infomoment ‘kLink-traject, gratis,

meer info of inschrijven 

maandag 21/10, 11/11 of 9/12, van 14u00 en 16u00

Ontdek wat dit traject voor jou kan betekenen…

Benieuwd?

Check ons

Jaarverslag 2018

Wij zijn er stilletjes toch heel trots op…

BlinkOut helpt je met het vinden van de verbinding met jezelf, je kwetsbaarheid en anderen.
BlinkOut versterkt de veerkracht van individuen en bedrijven d.m.v. workshops, persoonlijke begeleiding en een aanbod van stille ruimtes en prikkelarme kantoren in de Gentse binnenstad.
Door stilte, rust en ruimte te bieden laten wij mensen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Je mag bij ons blinken als ondernemer, vrijwilliger, passant als mens.

Concreet: in het BlinkHuis

We gaan aan de slag met onzichtbare drempels en psychische kwetsbaarheden.

We bieden een centrale plek in de binnenstad, het BlinkHuis,  waar het accent ligt op eigen ritme, rust, ruimte en overzicht, stilte en zijn.

We zetten een vrijwilligers- en professionele werking op die mensen tot zichzelf laat komen, van binnenuit laat stralen.

We realiseren dit door het aanbieden van een publieke stiltekamer, een luisterplek, workshops en trainingen op onze eigen plek, een aanbod voor scholen en organisaties.

We focussen op het bewust worden van ‘overprikkeling’ en de noodzaak aan prikkelarme ruimtes, voor velen een verademing en echte meerwaarde, voor sommigen noodzakelijk om hun talenten te kunnen benutten. In deze prikkelrijke maatschappij vallen steeds meer mensen ‘uit de boot’…

Waarom?

De huidige maatschappij is extreem prikkel-rijk en onvoorspelbaar geworden, met een hoog levenstempo op diverse domeinen.  Continu stroomt heel veel informatie binnen. Ook is de onvoorspelbaarheid, zowel in werksituaties als thuis en tijdens de vrije tijd, enorm toegenomen. Veel mensen zijn ‘overprikkeld’: als meer prikkels aangevoerd worden dan onze hersenen kunnen verwerken, dan zorgt het overschot aan onverwerkte prikkels voor overprikkeling. Ons systeem raakt overbelast, terwijl er prikkels en informatie (zowel van buitenaf als intern) blijft bijkomen.

Veel mensen zijn zich niet bewust van ‘overprikkeling’. Structurele overprikkeling brengt ons systeem uit balans en ondermijnt ons dagelijks functioneren. Meer lezen hierover:

Hoe?

We versterken mensen (en organisaties) door meer inzicht in zichzelf te krijgen.

Vanuit onze theory of change willen we de maatschappelijke kijk doorprikken en omgooien. Mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals bvb autisme, hoogsensitiviteit… maar ook mensen na burn-out of in een rouwproces, zijn net expert in het omgaan met deze snelle, prikkelrijke en onvoorspelbare maatschappij. Hun sterkte is net dat zij ‘noodgedwongen’ een aantal strategieën hebben ontwikkeld als coping-mechanisme, om zich te handhaven in deze maatschappij. Je kan hier meer lezen over onze theory of change en de 5 spelregels in het ‘BlinkOut labo’.

Gebaseerd op de expertise van ervaringsdeskundigen, bieden we je verschillende strategiën aan:

Hoe kan je je handhaven in deze prikkelrijke en onvoorspelbare maatschappij? Hoe kan je prikkels dagdagelijks begrenzen, voorspelbaarheid creëren en zo comfort verkrijgen in verschillende situaties en contexten?

Door persoonlijke ruimte te ervaren, vanbinnenuit, vanuit je eigen sterktes…

Door je eigen ritme te kunnen aanhouden, stilte en rust in te bouwen…

Zo kan je intenser doen waar je goed in bent, met een betere focus en minder energieverlies.

Krijg meer inzicht in hoe je zelf informatie verwerkt, wat energie geeft en wat energie kost, inzicht in hoe je je noden en je grenzen zorgzaam kan communiceren en situaties kan aanpassen zodat ze comfortabeler (minder stresserend) worden.