sit-in gent 

Blink-out is mede-organisator van een heel mooi initiatief van silenceforpeace.

zaterdag 27 oktober 2018
www.silenceforpeace.org

Je bent welkom om deel te nemen aan de sit-in van silenceforpeace.
We zitten samen in stilte voor vrede van 12u tot 18u onder de Stadshal, aan het Emile Braunplein.
Je kan aansluiten wanneer je wenst. Onze stewards begeleiden je ter plaatse.
___

stilte brengt vrede in jezelf
en in de wereld
vrede begint in het hart van ieder mens

stilte verbindt je met de ander

stilte schept ruimte voor nieuwe mogelijkheden
___

silenceforpeace is een vredesinitiatief temidden van
toenemende drukte en oplopende spanningen.

silenceforpeace wil stilte een plaats geven in het publieke debat.
De taal van stilte overstijgt alle gemeenschappen, culturen en religies.

silenceforpeace nodigt je uit om samen in stilte te zitten.
elke minuut in stilte verbindt je met de wereld, met de ander.
___

silenceforpeace is een samenwerking van diverse organisaties, met als doel om vanuit stilte bij te dragen aan vrede in onszelf en in de wereld.

www.silenceforpeace.org
contact: greet@silenceforpeace.org of 0486 525 565