Iedereen straalt vanbinnen. Iedereen heeft vuur vanbinnen. Maar niet voor iedereen is het gemakkelijk om ook naar buiten te blinken. Niet gemakkelijk, wel voor iedereen mogelijk. BlinkOut wil bij mensen met een vraag, met een kwetsbaar vlammetje vanbinnen, het vuur aanwakkeren. Zodat ze hun talent, wat zij goed kunnen in de schijnwerpers kunnen zetten. Ook als dat niet inside the box klinkt. Als het maar Outside the box Blinkt!

BlinkOut wil op het ritme dat jij aangeeft met jou mee wandelen. Soms in stilte, soms luisterend naar jouw verhaal, soms met workshops en lessenreeksen. Altijd met jou mee, nooit voor jou uit. Iedereen mag bij ons zijn wie hij/zij is. Zolang het vanbinnen goed voelt, mag jouw verhaal weerklinken! BlinkOut wil verbinden over hokjes-denken heen. BlinkOut wil de grenzen van diagnoses doen vervagen en de keerzijde, jouw unieke zelf, laten stralen.

Visie

Iedereen straalt vanbinnen, maar niet iedereen heeft de veerkracht of het zelfvertrouwen om naar buiten te blinken. Daar willen we verandering in brengen.

Missie

De wereld draait steeds sneller, BlinkOut wil ruimte bieden voor verstilling als voedingsbodem voor talentgericht groeien.

Concreet

We gaan aan de slag met onzichtbare drempels.

We bieden een centrale plek in de binnenstad waar rust, stilte en zijn primeert. Een vrijwilligers- en professionele werking opzetten die mensen tot zichzelf laat komen, van binnenuit laat stralen.

Jongeren, kwetsbare groepen of mensen in een moeilijke periode versterken door het inzicht in zichzelf en hun omgeving te vergroten en hen tools te geven om te communiceren over hun noden en hun sterktes. We organiseren workshops, groepssessies en ontmoetingsmomenten.

De maatschappij informeren, inspireren en sensibiliseren door een inhoudelijk aanbod voor scholen, bedrijven en andere organisaties.